Видавництво Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка https://publishing.pnpu.edu.ua/ uk-UA Видавництво Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Повсякдення українців в умовах тоталітаризму https://publishing.pnpu.edu.ua/catalog/book/349 <p>Колективна монографія присвячена теоретичним, джерелознавчим, методологічним і практичним аспектам дослідження повсякденної культури українців в епоху тоталітаризму. Видання буде цікаве науковцям, викладачам закладів вищої освіти, учителям, здобувачам вищої освіти всіх рівнів, усім, хто досліджує та вивчає тоталітарне суспільство та життя в СРСР/УРСР.<br>Робота виконана у межах науково-дослідної теми кафедри культурології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка «Полілог глобального та регіонального у формуванні соціокультурної ідентичності особистості» (номер державної реєстрації 0120U103840).</p> Віта Дмитренко Віталій Дмитренко Ольга Кульбака Олександр Лук'яненко Тарас Найденко Авторське право (c) 2023 Видавництво Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 2023-12-29 2023-12-29 Теоретико-методичні аспекти викладання компонентів освітніх програм у системі підготовки магістрів у педагогічних закладах вищої освіти https://publishing.pnpu.edu.ua/catalog/book/279 <p>У монографії оприлюднено результати навчально-методичного забезпечення та особливостей викладання освітніх компонентів освітніх програм у системі підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня у педагогічних закладах вищої освіти. Для науковців, аспірантів, магістрантів, студентів закладів вищої освіти, методистів, учителів і всіх, кого цікавлять питання професійної підготовки магістрів.</p> А. Бардінова В. Бондаренко Т. Дзюба М. Дяченко-Богун Н. Грицай Ю. Зайцева В. Кондель М. Кононова О. Корносенко С. Мироненко О. Момот С. Новік А. Проскурнін О. Согоконь І. Тараненко В. Фазан П. Хоменко Є. Шостак Авторське право (c) 2023 Видавництво Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 2023-05-17 2023-05-17 Психологічні детермінанти професійного розвитку та самоактуалізації особистості https://publishing.pnpu.edu.ua/catalog/book/312 <p><em>Монографія присвячена розкриттю теоретичних і практичних аспектів професійної самоактуалізації та професійного розвитку майбутніх фахівців (психологів, медичних працівників). Розглядається сутність самоактуалізації як психологічного феномену, її структура, аспекти, а головне – детермінанти розвитку і формування в освітньому середовищі закладу вищої освіти під час фахової підготовки студентів, доводяться та обґрунтовуються взаємозв’язки професійної самоактуалізації зі смисложиттєвими орієнтаціями. Проаналізовано специфіку становлення професійного образу «Я» студентів, визначено критерії їх професійного розвитку та емпірично досліджено основні компоненти професійної Я-концепції майбутніх психологів. Піднімається та теоретико-емпірично розкривається проблемне питання ролі особистісного фактору у розвитку професійного вигорання майбутніх фахівців (на прикладі медичних працівників).</em><br /><em>Книга адресована для самоосвіти студентів і педагогів закладів вищої освіти, психологів, науковців, методистів психолого-педагогічної сфери.</em></p> М. Гутиря А. Мелоян М. Кононова Д. Логвінова О. Логвінов С. Білаш Б. Кононов Авторське право (c) 2022 Видавництво Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 2022-09-29 2022-09-29