ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГІВ У ЗВ’ЯЗКУ З ЇХ СМИСЛОЖИТТЄВИМИ ОРІЄНТАЦІЯМИ

Автори

А. Мелоян
Д. Логвінова
О. Логвінов

Ключові слова:

психологія, психологічні детермінанти, професійний розвиток, самоактуалізація особистості, особистість, фахова готовність, професійна самоактуалізація, майбутній психолог, професійне вигорання, медичні працівники

Анотація

Професійне становлення сучасної молоді останніх п’ять років відбувається в умовах постійних глобальних випробувань, що висуває життя перед людством, зокрема перед українцями. Викликом сучасності стало запровадження у сфері освіти on-line форми навчання, що супроводжувалося соціальною ізоляцією та прискореним темпом оволодіння комп’ютерною грамотністю.
Наступною перевіркою на міцність стала війна, яка ще більш посилила проблеми навчального процесу. Студенти опинилися перед проблемою екзистенціального значення - осмислення власного існування в конкретних життєвих ситуаціях. На ваги було поставлено багато альтернатив – захист Батьківщини, допомога нужденним, професійне навчання. Вимоги часу загострили проблеми автентичності, особистого вибору, рішучості й відповідальності, збільшили простір життєвої напруги. Минулий досвід життя з декларацією соціально значущих цінностей піддався перегляду з точки зору доцільності та істинності; мораль, що регулює розвиток особистості та діяльність суспільства в цілому, стала розмитою, орієнтація на цінності у різних верств населення набула подвійного характеру. У таких умовах процес професійного становлення сучасної молоді переживає справжню перевірку мотиваційної стійкості до набуття професіоналізму, особистісної самоактуалізації. Крім того, наш дослідницький інтерес був звернений до студентів старших курсів, які переживають стан кризи фахової готовності, хто відчуває тривожні побоювання між усвідомленням початку професійної діяльності та рівнем підготовленості до неї.
Дана стаття висвітлює результати теоретико-методологічного аналізу та емпіричного дослідження особливостей професійної самоактуалізації магістрів-психологів.
Мета дослідження: визначити особливості фахової готовності магістрів-психологів до професійної самоактуалізації.


Психологічні детермінанти професійного розвитку та самоактуалізації особистості

##submission.downloads##

Сторінки

71-110

Опубліковано

September 29, 2022

Категорії

Деталі про цю монографію

ISBN-13 (15)

978-617-7915-89-7

Date of first publication (11)

2022