Психологічні детермінанти професійного розвитку та самоактуалізації особистості

Автори

М. Гутиря; А. Мелоян; М. Кононова; Д. Логвінова; О. Логвінов; С. Білаш; Б. Кононов

Ключові слова:

психологія, психологічні детермінанти, професійний розвиток, самоактуалізація особистості, особистість, фахова готовність, професійна самоактуалізація, майбутній психолог, професійне вигорання, медичні працівники

Короткий опис

Монографія присвячена розкриттю теоретичних і практичних аспектів професійної самоактуалізації та професійного розвитку майбутніх фахівців (психологів, медичних працівників). Розглядається сутність самоактуалізації як психологічного феномену, її структура, аспекти, а головне – детермінанти розвитку і формування в освітньому середовищі закладу вищої освіти під час фахової підготовки студентів, доводяться та обґрунтовуються взаємозв’язки професійної самоактуалізації зі смисложиттєвими орієнтаціями. Проаналізовано специфіку становлення професійного образу «Я» студентів, визначено критерії їх професійного розвитку та емпірично досліджено основні компоненти професійної Я-концепції майбутніх психологів. Піднімається та теоретико-емпірично розкривається проблемне питання ролі особистісного фактору у розвитку професійного вигорання майбутніх фахівців (на прикладі медичних працівників).
Книга адресована для самоосвіти студентів і педагогів закладів вищої освіти, психологів, науковців, методистів психолого-педагогічної сфери.

##submission.downloads##

Опубліковано

вересня 29, 2022

Категорії

Деталі про цю монографію

ISBN-13 (15)

978-617-7915-89-7

Date of first publication (11)

2022